Rejestracja

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Dane osobowe:

Pan/Pani

Imię

Nazwisko

Stopień naukowy

*Afiliacja

Adres instytucji/prywatny:

Nazwa instytucji

NIP

Ulica i numer domu/mieszkania

Kod

Miejscowość

Kraj

Adres e-mail

Potwierdź e-mail

Telefon kontaktowy

Pozostałe:

Udział: czynny/bierny

Proszę zaznaczyć tylko wybrane (opłacone) opcje uczestnictwa

za 2 dni konferencyjne za 1 dzień konferencyjny za bankiet za udział w warsztacie
jestem studentem terapii zajęciowej

Proszę podać tytuł wybranego warsztatu (jeśli wybrano udział w warsztacie)

*Dodatkowe informacje

Faktura: tak/nie

* - Pole opcjonalne

Zobowiązuję się do wniesienia opłaty konferencyjnej. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 20 lutego 2019 r. koszty nie będą zwracane, a materiały zostaną przesłane pocztą.

Szanowni Państwo,

Pracownia Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii  i Gerontologii Uniwersytetu  Medycznego   im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, informuje, że zgodnie z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO):

1.Administratorem Państwa  danych osobowych  jest  Pracownia Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii  Uniwersytetu Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.   We  wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można   się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-mail: abi.ump@ump.edu.pl

2.Państwa dane osobowe przetwarzane  są w związku z udziałem w   Międzynarodowej Konferencji  Naukowo-Szkoleniowej „ Innowacje w terapii zajęciowej. Perspektywa Międzynarodowo – Nauka, Edukacja, Praktyka”.

3.Przebieg Międzynarodowej Konferencji  Naukowo-Szkoleniowej „ Innowacje w terapii zajęciowej. Perspektywa Międzynarodowo – Nauka, Edukacja, Praktyka” jest relacjonowany poprzez  publikację foto-relacji na stronach internetowych Pracowni Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii  i Gerontologii Uniwersytetu  Medycznego   im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

4.Państwa  dane osobowe   nie będą przekazywane innym  podmiotom.

5.Przysługuje Państwu  prawo  do uzyskania  informacji dotyczącej przetwarzania przez  Pracownię Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii  Uniwersytetu Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o danych osobowych,  żądania ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia dostarczonych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych , jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.